Onderzoeksjournalist

Ik werkte van 2010 tot 2015 als (onderzoeks)journalist bij de Volkskrant. Tijdens mijn tweede jaar bij de krant werd ik in de categorie ‘jong talent’ genomineerd voor de belangrijkste journalistieke onderzoeksprijs De Loep.

Na een kortstondig verblijf op de sportredactie – waar ik vooral schreef over geldstromen binnen het betaald voetbal – trad ik in 2011 toe tot de redactie Economie. Als portefeuillehouder Transport (2011-2013) deed ik uitvoerig onderzoek naar de problemen op het spoor. Ik openbaarde in deze jaren onder meer hoe staatsecretaris Wilma Mansveld een kritisch inspectierapport over ProRail onder de pet had gehouden. Vanaf 2014 verlegde ik mijn werkterrein naar de zorgeconomie. Ik specialiseerde mij in deze periode vooral op de werking van ons zorgstelsel.

Na vijf dienstjaren bij de krant besloot ik zijn vleugels weer uit te slaan. ik ben nog wel als freelancer verbonden aan de krant.